Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Graf funkcije $f(x-a) + b$ dobimo tako, da graf funkcije $f$ vzporedno premaknemo za vektor $\vec{v} =(a,b)$.
Graf funkcije $f(x-a)$ dobimo s premikom grafa $f$ v smeri abscisne osi, $f(x) + b$ pa s premikom grafa v smeri ordinatne osi.

Graf $g(x) =a\cdot f(x)$ dobimo iz grafa funkcije $f$ z raztegom grafa funkcije $f$ za faktor $a$ vzdolž ordinatne osi.

Graf funkcije $f(\frac{x}{k})$ dobimo z raztegom grafa funkcije $f$ za faktor $k$  vzdolž abscisne osi. Grafa funkcij $f(\frac{x}{k})$ in $f(\frac{x}{-k})$ sta simetrična glede na ordinatno os.

Določi obliko premaknjenih (raztegnjenih) grafov. S puščico preveri rešitve.

Grafa funkcij $f$ in $-f$ sta simetrična glede na abscisno os.

Graf funkcije $f(-x)$ dobimo z zrcaljenjem grafa $f$ čez ordinatno os, graf funkcije $-f(-x)$ pa z zrcaljenjem čez izhodišče.

Graf funkcije $|f(x)|$ dobimo tako, da točke grafa $f$, ki ležijo pod abscisno osjo, prezrcalimo čeznjo. Preostale točke grafa $f$ ohranimo.

Graf funkcije $f(|x|)$ se za $x\geq 0$ ujema z grafom funkcije $f$. Za negativne originale točke na grafu $f(|x|)$ dobimo z zrcaljenjem točk $(x, f(x)), \, (x>0) $ čez ordinatno os.

Izberi togi premik, ki  daljico $AB$ preslika v daljico $A´B´$. Lahko si pomagaš s koordinatama točke $A´$. Nato določi še koordinati točke $B´$.

<NAZAJ
>NAPREJ438/703