Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgledi vzporednih premikov

1. Graf potenčne funkcije $f(x) = x^3$ vzporedno premaknemo, da dobimo graf funkcije $g$ na sliki.

Zapiši predpis za funkcijo $g$. 

2. Vzporedni premik grafa funkcije $f(x)= x^{-3}$ premakne točko grafa $f$ na simetrali $y=x$ v izhodišče. Dobimo graf funkcije $g$.

Zapiši funkcijski predpis za $g$. S sošolcem primerjajta rešitvi in razmislita o enoličnosti.

3. Graf funkcije $f(x) = x^2$ vzporedno premakni tako, da bo dobljen graf funkcije $g$ sekal abscisno os v točkah $x= 1$ in $x= 3$.

Zapiši predpis za funkcijo $g$ in izračunaj njeno začetno vrednost. Lahko si pomagaš z računalniškimi programi.

4. Dana je funkcija $f(x) = x^{-2}$.

a) Nariši graf funkcije $f$ in funkcije $g(x) = f(x-3)$ v istem koordinatnem sistemu.

b) Izračunaj presečišči grafov $f$ in $g$.

 

c) Naj bo $h(x) = g(x) + q \, (q \neq 0)$. Izberi lastnosti, v katerih  se ujemata funkciji $g$ in $h$.

<NAZAJ
>NAPREJ432/703