Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razteg vzdolž abscisne osi

Ponazori, kako se spremenita koordinati točke, ko jo raztegnemo vzdolž abscisne osi s faktorjem $2$. Kako je v splošnem primeru?

Dan je graf funkcije $f(x)=x-2$. Opazuj grafe funkcij  $g(x) = f(\frac{x}{k}); k\neq 0$, ko spreminjaš $k$.

a) Postavi $k=-1$. Kakšen je dobljeni graf?

b) Primerjaj grafa $ f(\frac{x}{k})$ za $k=2$ in $k=0,5$, nato pa še za $k=-2$ in $k=-0,5$. Kaj opaziš?

c) Izberi pravilne trditve za funkciji $f$ in $g(x) = f(\frac{x}{k})$.

Graf funkcije $f(\frac{x}{k})$ dobimo z raztegom grafa funkcije $f$ vzdolž abscisne osi.

- Za $|k| > 1$ se graf funkcije $f$ raztegne, za $|k|<1$ pa se skrči.
- Grafa funkcij $f(\frac{x}{k})$ in $f(\frac{x}{-k})$ sta simetrična glede na ordinatno os.

Zgled

Graf funkcije $f(x) = x^2$ raztegnemo v smeri abscisne osi s faktorjem $k=2$. Dobimo graf funkcije $g$. Izberi pravilne trditve:

<NAZAJ
>NAPREJ435/703