Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Grafi z absolutno vrednostjo

V aktivni sliki opazuj, kako iz grafa funkcije $f$ nastane graf funkcije $g$.

a) Katere točke na grafu funkcije $f$ ostanejo na grafu funkcije $g$?
b) Kaj se zgodi s točkami pod abscisno osjo na grafu funkcije $f$?

Pogovorita se s sošolcem, katera operacija samo negativnim vrednostim priredi nasprotno vrednost, druge pa ohrani.

Graf funkcije $|f|$ dobim tako, da točke grafa $f$, ki ležijo pod abscisno osjo, prezrcalim čeznjo. Preostale točke grafa $f$ ohranim.

V zvezek nariši graf funkcije $f(x) = x-2$. V istem koordinatnem sistemu nariši graf funkcije $g$, tako da točke grafa $f$ desno od ordinatne osi ohraniš, z zrcaljenjem teh točk čez ordinatno os pa dobiš še drugi del grafa. Rezultat preveri spodaj.

S pomočjo grafov $f$ in $g$ izberi pravilne trditve.

Graf funkcije $f(|x|)$ se za $x\geq 0$ ujema z grafom funkcije $f$. Za negativne originale, točke na grafu $f(|x|)$ dobim z zrcaljenjem točk $(x, f(x)), \, (x>0) $ čez ordinatno os.

<NAZAJ
>NAPREJ436/703