Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vzporedni premiki grafov za vektor $\vec{v}=(a,b)$

Graf funkcije $f$ vzporedno premaknemo za vektor $\vec{v} = (a,b)$ v graf funkcije $g$.

Določi koordinate točke $B$ na grafu funkcije $f$. S sošolcem se pogovorita o zvezi med funkcijama $f$ in $g$.

Graf funkcije $f(x-a) + b$ dobimo z vzporednim premikom grafa funkcije $f$  za vektor $\vec{v} =(a,b)$.
- Graf funkcije $f(x-a)$ dobimo s premikom grafa funkcije $f$ v smeri abscisne osi. Za $a>0$ premaknemo graf desno, za $a<0$ pa v levo.
- Graf funkcije $f(x) + b$ dobimo s premikom grafa funkcije $f$ v smeri ordinatne osi. Za $b>0$ premaknemo graf navzgor, za $b<0$ pa navzdol.

S pomočjo spreminjanja vrednosti $a$ opazuj grafe funkcij $f(x-a)$ in graf funkcije $f(x)$. S sošolcem se pogovorita o razlikah in podobnosti grafov ter odgovorita na spodnji vprašanji.

a) Kaj se zgodi z grafom, ko nastavimo vrednost $a=2$?
b) Graf funkcije $f$ vzporedno premaknemo za $3$ enote levo v smeri abscisne osi. Zapiši predpis funkcije z dobljenim grafom.

<NAZAJ
>NAPREJ431/703