Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Oblika enačbe

Poveži ekvivalentne enačbe v levem in desnem stolpcu. Kaj lahko poveš o obliki enačb v desnem stolpcu?

Kvadratna enačba je enačba, ki se jo da zapisati v obliki

$ax^2+bx+c=0; \qquad a \ne 0.$

Zgled

Zapiši štiri enačbe, ki ustrezajo spodnjim štirim izzivom, in vsako od njih preoblikuj v ekvivalentno enačbo oblike
$ax^2+bx+c=0$.

a) Produkt katerih dveh zaporednih naravnih števil je enak $42$?

b) Kateri konveksni večkotnik ima $14$ diagonal?

c) Koliko merijo stranice pravokotnega zemljišča z obsegom
$2\sqrt{2}(1+\sqrt 3) \, {\rm m}$ in ploščino $2\sqrt 3 \, {\rm m}^2$?

č) Kakšni sta abscisi presečišč parabol z enačbama
$y=\frac{1}{2}(x+3)^2-\frac{11}{2}$ in $y=-x^2$?

V nadaljevanju bomo ugotavljali in se učili, kako kvadratno enačbo rešimo, koliko rešitev ima in iz katerih številskih množic so rešitve.

<NAZAJ
>NAPREJ486/703