Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Uporaba kvadratne enačbe

Novo znanje bomo s pridom uporabili pri reševanju zahtevnejših primerov kvadratnih enačb in enačb iz drugih skupin.

1. Uvedba nove neznanke

Ali opaziš pri spodnji enačbi glede oblike kaj posebnega? Če potrebuješ pomoč, uporabi drsnik.


Če izraz $x+\sqrt 2$ nadomestimo z $u$, dobimo enačbo:

$2$ u $^2+3$ u $-5=0$
Pravimo, da smo v enačbo uvedli novo neznanko .
Reši dobljeno enačbo in zapiši rešitve za $x$.

2. Bikvadratna enačba

V enačbi $$4x^4+10x^2+9=0$$ uvedi novo neznanko tako, da boš dobil kvadratno enačbo. Dobljeno enačbo reši ter zapiši rešitve prvotne enačbe.

Enačbo oblike $ax^4+bx^2+c=0$ imenujemo bikvadratna enačba.

Označi vse pravilne trditve.

3. Izražanje spremenljivk

Iz obrazca za pospešeno gibanje $s=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ izrazi čas $t$.

Iz dveh obrazcev, kjer nastopajo same pozitivne količine, smo izrazili spremenljivko $a$. Poveži para.

$S=\pi (a^2-b^2)$
$a=\sqrt{\frac{S}{\pi}+b^2}$
$S=4\pi a^2+b$
$a=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{S-b}{\pi}}$
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ489/703