Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Bodi izviren in enačbo $3x^2-2=0$ reši na tri načine.

8.

Obravnavaj enačbo $x^2=a$, kjer je $a \in \mathbb{R}$.

9.
10.
11.

Vsota kvadratov treh zaporednih naravnih števil je $365$. Katera števila so to?

12.

Če kub njegovega naslednika zmanjšam za kub njegovega predhodnika, dobim sedemkratnik tega števila. Ali obstaja tako število?

13.

V pravokotnem trikotniku se dolžini katet razlikujeta za $2 \, {\rm cm}$, hipotenuza pa meri $2\sqrt{13} \, {\rm cm}$. Izračunaj ploščino pravokotnika in višino na hipotenuzo.

14.

Reši bikvadratne enačbe.
a) $x^4-2x^2-8=0$     c) $2x^4-x^2-3=0$
b) $x^2(9-x^2)=18$ 
    č) $3(x^4+1)=-8x^2$

15.

Poišči realne rešitve enačb in jih zapiši v racionalizirani obliki.
a) $\sqrt 3 x^2+2x-\sqrt 3=0$
    c) $\sqrt 6 x^2=\sqrt 2x+\sqrt 3x$
b) $\sqrt 3 x^2=\sqrt 2$     č)$\sqrt 2x^2-2x-\sqrt 2x+2=0$

<NAZAJ
>NAPREJ493/703