Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.
Dopolni: Če je dana kvadratna funkcija $f(x)=ax^2+bx+c$, so rešitve enačbe $ax^2+bx+c=0$ ničle funkcije $f$.
2.
3.
4.
5.
6.

V enačbi $4x^2-(2a-4)x=3$ določi $a$ tako, da bo ena rešitev enačbe $\frac{3}{2}$, nato izračunaj drugo rešitev enačbe.

<NAZAJ
>NAPREJ492/703