Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

4. Racionalna enačba

Razred se odpravlja na končni izlet. Na avtobusu, katerega vožnja stane $540$ EUR, bi bili radi sami (ne z dijaki drugih razredov), vendar bi se strošek na dijaka zato povečal za $10$ EUR, saj bi $9$ sedežev ostalo praznih. Koliko je vseh sedežev na avtobusu?


Označimo z $n$ število vseh sedežev na avtobusu.
Strošek za enega dijaka pri polnem avtobusu izračunamo kot
( 540 : n ).

Strošek za enega dijaka pri devetih praznih sedežih izračunamo kot
( 540 : ( n-9 )).

Strošek na enega dijaka je pri praznih sedežih je za 10 EUR večji kot strošek pri vseh zasedenih sedežih.

Zapiši ustrezno enačbo in jo reši.

5. Iracionalna enačba

Razloži, zakaj enačbo $$\sqrt{x-1}-\sqrt{x}=1$$ uvrščamo med iracionalne.
Kaj že veš o reševanju iracionalnih enačb?
Zakaj je pri iracionalni enačbi potreben preizkus rešitev?
Do odgovorov lahko prideš ob reševanju danega primera.

Reši še enačbo $$\sqrt{3+\sqrt{2+x}}=\sqrt{x+3}.$$

6. Enačba višjega reda

Enačbo $x^8=x^2$ zapiši v razcepni obliki in jo reši v množici $\mathbb{R}$.

<NAZAJ
>NAPREJ490/703