Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Primeri

1. Jan rešuje nalogo v levem, Eva pa v desnem stolpcu. Kako si lahko pomagata? Reši naloge tudi ti.

Izračunaj ničle kvadratnih funkcij.
         Reši kvadratne enačbe.
a) $f(x)=x(3x-1)$
b) $t(u)=u^2+9u+18$
c) $g(x)=2x^2-4x-1$
č) $h(t)=3t^2-t+5$ 
        a) $u(3u-1)=0$
b) $x^2+9x+18=0$
c) $2t^2-4t-1=0$
č) $3x^2-x+5=0$ 

2. Razmisli, koliko različnih realnih rešitev imajo dane kvadratne enačbe. Odgovori, ne da bi enačbe rešil. Odgovor vpiši z besedo.


a) $1-5x^2=0$
dve
b) $(1+u)(2-u)=4$ nič
c) $a^2+3=2\sqrt 3 a$ eno

3. Izračunaj abscisi presečišč parabol z enačbama $$y=\frac{1}{2}(x+3)^2-\frac{11}{2} \quad {\rm in} \quad y=-x^2.$$

5. Kaj lahko poveš o obliki kvadratne enačbe, če sta njeni rešitvi:
a) števili $1$ in $-2$?
    c) obratni števili?
b) nasprotni števili?     č) enaki $-\sqrt 2$ (dvojna rešitev)?

<NAZAJ
>NAPREJ488/703