Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
16.

Ena od rešitev enačbe $x^2-k^2x+k=0$ je $k^2-1$. Izračunaj vrednost parametra $k$.
Na spletu poišči, kako imenujemo eno od obeh rešitev enačbe.

17.

Reši enačbe z uvedbo nove neznanke.
a) $3+2(a^2-3a+1)^2=5(a^2-3a+1)$
b) $(x^2-4x)^2=26(x^2-4x)-105$
c) $4(x^2-2x)^2-(9x^2-18x)+5=0$

18.

Reši razcepne enačbe višjih stopenj v množici realnih števil.
a) $x^3-27=0$
    c) $(x^4-16)(x^4-2x^2+1)=0$
b) $x^3-1=x^2+x+1$
    č) $x^6+3x^3=10$

19.

Reši racionalne enačbe v množici realnih števil.
a) $\displaystyle{\frac{2}{x}+\frac{3}{x+1}=3}$            b) $\displaystyle{x^2+\left(\frac{8}{x}\right)^2=20}$

c) $\displaystyle{\frac{x}{x-5}+\frac{1}{2}=\frac{x+1}{2}-\frac{x+5}{x-5}}$

20.
21.

Vsota števil je $115$, njun produkt pa $336$. Kateri števili sta to?

22.

Dokaži, da ne obstaja pravokotnik z obsegom $10 \, {\rm m}$ in ploščino $20 \, {\rm m}^2$.

23.

Dokaži, da ne obstaja tako realno število, za katerega bi bila vsota kvadratov njegove obratne in nasprotne vrednosti enaka $1$.

24.

Dolžini robov večje in manjše škatle (obe v obliki kocke) se razlikujeta za $3 \, {\rm cm}$, prostornini pa za $3087 \, {\rm cm}^3$. Koliko merita robova škatel?

<NAZAJ
>NAPREJ494/703