Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
24.

Izračunaj ničlo funkcije $f(x)=4^x-2$.

25.

Funkcijam določi ničle. Za tiste funkcije, kjer ničle računsko še ne znaš določiti, določi interval, na katerem ničla leži. Nekatere funkcije ničle nimajo.

a) $g(x)=4^x-\frac{1}{2}$

b) $u(x)=2^x+2$

c) $v(x)=3^x-6$

26.

Izračunaj presečišče med grafom eksponentne funkcije $f(x)=(\frac{2}{3})^x$ in vodoravno premico $y=2\frac{1}{4}$.

27.

Izračunaj presečišče grafov eksponentnih funkcij $f(x)=2^{2x-7}$ in $g(x)=2^{\frac{x}{2}+5}$.

28.

Dana je funkcija $f(x)=\frac{1}{2}-2^x$.
Izračunaj ničlo in začetno vrednost funkcije.
Zapiši definicijsko območje, zalogo funkcijskih vrednosti in enačbo asimptote.
Nariši graf funkcije $f(x)$.
Reši neenačbo $f(x)>-\frac{1}{2}$.

29.
30.
<NAZAJ
>NAPREJ614/703