Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Grafično reševanje enačb

Rešimo enačbo $2^x=5$.

Enačbe ni mogoče prevesti v nobeno od oblik, ki jih poznamo (enakost potenc z enakima osnovama ali eksponentoma).

Drži. Ne drži.

Približno vrednost rešitve, poiščemo po grafični poti. To naredimo tako, da vsako stran enačbe opazujemo kot samostojno funkcijo. Zapiši funkciji.

Nastavi drsnika tako, da bosta na sliki grafa funkcij in odčitaj koordinati presečišča.

Krivulji $y=2^x$ in $y=5$ sekata v točki $P($ 2,32 $,$ 5 $)$.

Si ugotovil, kaj je približna vrednost rešitve enačbe $2^x=5$?
Z računskim preizkusom potrdi svojo domnevo.

Enačbe oblike $$a^{eksponent}=b,$$ natančno rešimo z uporabo logaritmov, kar bomo obravnavali kasneje. Približno rešitev pa dobimo z grafičnim načinom. To naredimo tako, da narišemo krivulji

$y=a^{eksponent}$ in $y=b$

in odčitamo presečišče.
Abscisa  presečišča je približna vrednost rešitve enačbe.
.

Zgled

Grafično reši enačbo $2^x=6-x$.

<NAZAJ
>NAPREJ605/703