Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Grafično reševanje neenačb

Z grafičnega stališča rešitev neenačbe $4^x<16$ predstavlja interval, na katerem leži krivulja $y=4^x$ pod premico $y=16$.

Iz slike odčitamo, da krivulja $y=4^x$ leži pod premico $y=16$ na intervalu $x\in(- \infty, 2)$.

V preglednico zapiši $f(x)=4^x$ in iz preglednice ugotovi, za katere vrednosti neodvisne spremenljivke $x$ so funkcijske vrednosti manjše od $16$.

Rešitev neenačbe $2^{-x}<8$ je:

Kako pa rešimo eksponentno neenačbo, če imamo potenci z različnima osnovama?
Ob spodnji aktivni sliki razišči, kdaj je $3^x<7^x$.

Posplošitev:
rešitev neenačbe $a^x < b^x$ so vsa pozitivna (pozitivna/negativna) realna števila, če je $a < b$. V primeru, da je $a > b$, pa so rešitev neenačbe $a^x < b^x$ vsa negativna (pozitivna/negativna) realna števila.

Rešitev neenačbe $\big( \frac{3}{5}\big)^x > \big( \frac{5}{3}\big)^x$  je interval $(-\infty, 0)$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ609/703