Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Uporaba eksponentnih enačb

1. Razišči, kako je z ničlo funkcije $f(x)=a^x+c$, za različne vrednosti parametrov $a$ in $c$.

Obstoj ničle eksponentne funkcije oblike $f(x)=a^x+c$ je odvisen od:

Za družino funkcij $f(x)=2^x+c$ poišči nekaj vrednosti parametra $c$, pri katerih lahko točno vrednost ničle odčitaš iz grafa. Pomagaj si z aktivno sliko.

Dokaži, da je ničla funkcije $f(x)=2^x+c$ celo število natanko tedaj, ko je $c=-2^k$ in je $ k\in \mathbb{Z}$.

2. Razišči, kje se sekata grafa eksponentnih funkciji $f(x)=a^x$ in $g(x)=b^x$, če $a\ne b$. V pomoč naj ti bo spodnja aktivna slika.

Ugotovitev: abscisa presečišča grafov dveh eksponentni funkcij z različnima osnovama, oziroma rešitev enačbe $a^x=b^x$; $a\neq b$, je $x=$ 0 , presečišče pa točka $P(0, 1)$.
<NAZAJ
>NAPREJ606/703