Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Definicija logaritma

Razmisli, katera potenca števila $2$ je $32$.

To je bil lahek primer, ki si ga gotovo izračunal na pamet. Preizkusi se še pri naslednjih primerih. Lahko si pomagaš z računalom.

$1024$ je $2$ na 10 (zapiši z številko);
$81$ je $3$ na 4 (zapiši z številko).

V danih primerih smo iskali eksponent potence, pri vnaprej dani vrednosti potence in njene osnove. Temu postopku iskanja eksponenta potence v matematiki rečemo računanje logaritma.
Eksponentu potence z vrednostjo $32$ in osnovo $2$ rečemo logaritem števila $32$ z osnovo $2$ in na kratko, s simboli, to zapišemo kot
$\log_2 32$.

Rešimo še en podoben primer.
Zapis $\log_93$, preberemo "logaritem števila 3 z osnovo 9 ". Njegova vrednost je enaka eksponentu potence z vrednostjo 3 in osnovo 9 in je enaka 1/2 (rešitev zapiši v obliki okrajšanega ulomka a/b).
S simboli zapišemo: $\log_93=$ 1/2 .

Pravkar smo na konkretnem primeru povedali kaj je logaritem. Sedaj zapišimo to še splošno.

Logaritem števila $b$ pri osnovi $a$ je tisto število $c$, s katerim moramo potencirati osnovo $a$, da dobimo $b$.

Zapišimo definicijo logaritma s simbolnim matematičnim jezikom in si oglejmo nekaj zgledov. Dobro si jih oglej in pomni!


Zapomnimo si osnovne pojme, ki jih uporabljamo pri logaritmih.

<NAZAJ
>NAPREJ628/703