Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Uporaba logaritmov

Zgled

Po seznanitvi z logaritemsko skalo se lahko vrnemo k Richterjevi potresni lestvici.

a) Kateri graf bi uporabil za določanje dani stopnji ustrezajoče moči? Nariši graf. Kaj je enota na abscisni in kaj na ordinatni osi? 

b) Kako bi iz grafa odčital moč potresa $3.$ ($3,8.$) stopnje ? Kako bi to izračunal?

c) Kako pa bi iz grafa odčital stopnjo potresa moči $5\,000 E$? Kako bi stopnjo izračunal?

Zgled

V uvodu smo si zastavili vprašanje, kako izračunati stopnjo potresa, ki je $800$-krat močnejši od potresa stopnje 3.

Charles Francis Richter (1900-1985) je v seizmologijo uvedel meritev jakosti potresov z magnitudo, ki so jo po njem poimenovali Richterjeva lestvica.

Zgled

Vrednost pH je merilo za kislost in bazičnost. 

 

pH lestvica

 


Kisline so snovi, ki v vodnih raztopinah oddajajo vodikove $H^+$ ione oziroma protone. Vodikovi ioni se vežejo z molekulami vode v oksonijeve $H_3O^+$ ione. Od njihove koncentracije $[H_3O^+]$ je odvisna stopnja kislosti/bazičnosti snovi.

$$pH = - \log [H_3O^+]$$

a) Izračunaj koncentracijo $[H_3O^+]$ ionov v snovi s pH $=4$. Je snov kisla ali bazična? Kako bi se obarval indikatorski listič?

b) Kakšen je pH snovi, če je koncentracija $[H_3O^+]=10^{-11}$?

c) V preglednici predstavi pH-vrednosti in ustrezajoče koncentracije oksonijevih ionov.

<NAZAJ
>NAPREJ633/703