Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kje uporabljamo logaritemsko skalo?

Logaritem je uporaben, kadar želimo narisati graf funkcije, ki na primer zelo hitro narašča in bi v navadnem merilu hitro prerasla najvišjo vrednost na narisanem delu ordinatne osi ali pa narašča tako počasi, da bi v navadnem merilu izgledala kot konstanta. Pri risanju takih grafov si pomagamo z logaritemskim merilom, ki ga lahko uporabimo na obeh oseh ali pa le na eni, kot prikazuje spodnja slika. To je logaritemski papir.

Odčitaj koordinate narisanih točk.

$A($ 0 , 6 $)$, $B($ 0 , 100 $)$, $C($ 0 , 0,2 $)$, $D($ 2 , 6 $)$,
$E($ 2 , 0,2 $)$, in $F($ -1 , 40 $)$

V preglednico zapiši eksponentno funkcijo $f(x)=10^x$, na intervalu $[-2, 4]$, s korakom $1$ in nariši graf v logaritemski skali. Kakšna je oblika grafa?

Ob aktivni sliki razišči, kako se v logaritemski skali spreminja graf eksponentne funkcije za različne osnove.

<NAZAJ
>NAPREJ632/703