Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Logaritemska skala

Logaritemska skala z osnovo 10

Na logaritemski skali vzamemo za izhodišče sliko števila $1=10^0$. Ker rišemo skalo z osnovo $10$, pomeni premik za eno enoto desno  $10$-krat večjo vrednost, premik za eno enoto v levo pa $\frac{1}{10}$ vrednosti. Oglej si aktivno sliko. (Samo prvi korak.)

Kje na logaritemski skali je število $\frac{1}{1\,000}$?

Risanje potenc števila deset ($10^k$) na logaritemski skali ni težko. Absolutna vrednost eksponenta $k$ določa velikost odmika od števila $1$, njegov predznak pa smer (levo/desno).

V zvezek nariši logaritemsko os in na njej označi izhodiščno vrednost $1(=10^0)$. Nariši sliki števil $10(=10^1)$ in $100(=10^2)$.
Katero število je na sredini med $1$ in $10$?

Izračunaj, kje je slika števila $2$.

Premik za $0,3$ enote desno torej pomeni (zapiši s številko)
2 -krat večjo (večjo/manjšo) vrednost.

Trije zaporedni premiki po $0,3$ enote, desno od izhodiščne vrednosti $1$, nas privedejo do slike števila:

Dopolni sliko v zvezku. Poleg že narisanih števil $1$, $10$, $100$ in $3,16$ nariši še $\frac{1}{1\,000}$, $2$, $4$ in $8$. (Za druga števila med $1$ in $10$ si pomagaj s 3. korakom v aktivni sliki.)

<NAZAJ
>NAPREJ631/703