Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naravni in desetiški logaritem

Med logaritmi sta zelo pomembna desetiški in naravni logaritem.

Desetiški logaritem je logaritem z osnovo $10$. Dogovor je, da pri desetiškem logaritmu osnove ni treba pisati.

Torej je $\log_{10}a=\log a$.

Naravni logaritem je logaritem z osnovo $e$. Po dogovoru za naravni logaritem uporabljamo oznako $\ln$.

Torej je $\log_e a=\ln a$.

Zgled

Izračunaj nekaj naravnih in desetiških logaritmov.

$\log 100=$ 2
$\log$ 0,01 $= -2$  $\ln e=$ 1  
$\log 10^{\frac{1}{2}}=$ 1/2        $\log$ 1000 $= 3$        
$\ln \frac{1}{e^2}=$ -2  

Zgled

Označi pravilne enakosti.

Uporaba računala

Z računalom izračunaj naravni in desetiški logaritem od $100$.

Poveži logaritem z njegovo približno vrednostjo.

$\log20\doteq$
$1,30$
$\ln23\doteq$
$3,14$
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ630/703