Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Ker je logaritem $\log_a b$ eksponent potence, z osnovo $a$ in vrednostjo $b$, velja enakost: $$a^{\log_a b}=b$$

Drži. Ne drži.
6.

Po definiciji je: $$\log_a b=c \iff a^c=b$$ Ko v enačbo $\log_a b=c$ vstavimo izraz za $b$, dobimo enakost:

$\log_a a^c=$ c
7.

$\log 7^3=3$

Drži. Ne drži.
8.

$\ln e^3=3$

Drži. Ne drži.
9.

$3^{\ln 7}=7$

Drži. Ne drži.
10.

$3^{\log_3 5}=5$

Drži. Ne drži.
11.

Uporabi definicijo logaritma in iz enačbe izrazi $x$. Izračunaj vrednost neznanke $x$.

a) $\log_3 x=5$

b) $\log_x 3 =5$

12.
13.

Logaritem od $9$ z osnovo $3$ je:

<NAZAJ
>NAPREJ636/703