Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Logaritem pozitivnega števila $b$, s pozitivno in od $1$ različno osnovo $a$, je tako realno število $c$, s katerim moramo potencirati osnovo $a$, da dobimo število $b$.

$\log_a b=c \iff a^c=b$

Razmisli, kateri od zapisanih logaritmov ne obstajajo.

Posebej znani logaritmi


1. Desetiški logaritem je logaritem z osnovo $10$. $$\log_{10}b=\log b$$

2. Naravni logaritem je logaritem z osnovo $e$. $$\log_e b=\ln b$$

3. V tehniki se uveljavlja tudi dvojiški logaritem, ki ima osnovo $2$.

$\log_2 b=$ lb $b$

Logaritemska skala


Kadar želimo narisati graf funkcije, ki zelo hitro narašča in bi v navadnem merilu hitro prerasla najvišjo vrednost na narisanem delu ordinatne osi ali pa narašča tako počasi, da bi v navadnem merilu izgledala kot konstanta, uporabimo logaritemsko skalo.


Zareze med $10$ in $100$ označujejo števila $20$, $30$, $40$ in tako dalje, do $90$.
Zareze med $100$ in $1\,000$ označujejo števila $200$, $300$, $400$ in tako dalje, do $900$.
Zareze med $0,01$ in $0,1$ označujejo števila $0,02$, $0,03$, $0,04$ in tako dalje, do $0,09$.

<NAZAJ
>NAPREJ634/703