Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
19.

Raziskovali smo kako se spreminja gostota svetlobnega toka $j$, z naraščanjem poti$x$, ki jo svetloba napravi v snovi.
Podatke smo prikazali z grafom.

a) Katero skalo smo uporabili na ordinatni osi? S sošolcem se posvetuj, kakšna je odvisnost med dolžino poti $x$, ki jo svetloba naredi v snovi, in svetlobnim tokom $j$i.

b) Iz grafa odčitaj:
- na kateri razdalji je svetlobni tok enak $100\, {\rm W/m^2}$,
- kolikšna je napetost na razdalji $25\, {\rm mm}$.

20.

Na slikah A, B, C in D so narisani grafi funkcij $f(x)=x^3$, $g(x)=x$ $h(x)=e^x$ in $k(x)=10\cdot x^{-2}$ v logaritemski skali.  Razmisli, preračunaj in ugotovi, na kateri sliki je kateri graf.


Graf funkcije $f(x)$ je prikazan na sliki B , $g(x)$ je na sliki C , $h(x)$ na sliki A in  $k(x)$ na sliki D .
<NAZAJ
>NAPREJ638/703