Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
14.

Izračunaj z žepnim računalom, na 3 decimalke natančno.

a) $\displaystyle \log_7 355=$ 
___________
č) $\displaystyle \log_{\frac{3}{2}}100=$ 
b) $\displaystyle \log_3\left(\frac{4}{5}\right)=$ 
  d) $\displaystyle \log \frac{701}{4}=$ 
c) $\displaystyle \log_{\frac{3}{4}}8=$ 
  e) $\displaystyle \ln \pi=$

15.

Izračunaj vrednost izraza $10\cdot \log \left( \frac{j}{j_0(\nu)}\right)$, za $j=10^{0,5}$ in $j_0(\nu)=10^{-12}$.

16.

Dokaži, da za vsak $a>0$ in $a\ne 1$ velja $\log_a 1=0.$

17.

Za katere vrednosti realnega števila $a$ so definirani logaritmi:
a) $\log_3 (2-5a)$ ____________
c) $\log_{a-3} (2a-5)$
b) $\log_{2a-4} 10 $
  č) $\log_a (5-a)$

18.

Meritve prikazujejo, kako se spreminja gostota svetlobnega toka $j$, z naraščanjem poti $x$, ki jo svetloba napravi v snovi.

Pot $x$ svetlobe po snovi
$[{\rm mm}]$

Gostota svetlobnega toka $j$
$[{\rm W/m^2}]$

 $0$
 $1000$
 $10$  $600$
 $20$  $350$
 $30$  $200$
 $40$  $130$
 $50$  $80$
 $60$  $50$
 $70$  $30$
 $80$  $20$

Podatke vnesi v izbrani računalniški program ali grafično računalo. Na osi $y$ nastavi logaritemsko skalo. Nariši najprimernejše prilagoditvene krivulje in jih interpretiraj.

<NAZAJ
>NAPREJ637/703