Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Oblika predpisa in grafa

Kakšno enačbo ima krivulja, ki jo opiše žoga? Pomagaj si z drsniki in prekrij sled žoge. Opazuj enačbe, ki se izpisujejo.


Funkcijo $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ s funkcijskim predpisom oblike $${f(x)=ax^2+bx+c; \, \, \, \, a,b,c \in \mathbb{R}; \, \,  \, \, a \ne 0}$$ imenujemo KVADRATNA FUNKCIJA.
Graf kvadratne funkcije
imenujemo PARABOLA.

Števila $a,b,c$ so koeficienti kvadratne funkcije, $a$ imenujemo vodilni koeficient, $c$ pa konstantni ali prosti člen.

Program izriše graf kvadratne funkcije, če izračunaš koordinate treh različnih točk, ki ležijo na tem grafu. Z njim nariši nekaj parabol, za začetek graf kvadratne funkcije:


$x_i$ $y_i$

Nekatere parabole so razprte navzgor, druge navzdol, ene so bolj strme od drugih, abscisno os sekajo ali pa tudi ne. Zanimala nas bo odvisnost teh lastnosti od koeficientov v enačbi parabole.

Najprej pa bomo poimenovali točko na paraboli, ki nam ponudi tudi odgovor na vprašanje: Kako visoko leti žoga pri metu na koš?

<NAZAJ
>NAPREJ452/703