Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Raziskali smo pomen koeficienta $a$ pri paraboli z enačbo $y=ax^2$. Kaj pa pri paraboli z enačbo $y=ax^2+bx+c$?

Paraboli z enačbama $y=ax^2+bx+c$ in $y=ax^2$ sta enako razprti navzgor oziroma navzdol, prav tako pa se jima na enak način spreminja strmina.

Pri premisleku si lahko pomagamo z raziskovanjem pomena parametrov $b$ in $c$. Oblikuj zaključek.

Poglejmo si še, kakšen pomen imajo koeficienti kvadratne funkcije pri njenih lastnostih kot so naraščanje, padanje, omejenost, sodost, lihost ... Ker lastnosti funkcij nasploh že dobro poznaš, boš znal zaključke oblikovati samostojno.

Lastnosti kvadratne funkcije

<NAZAJ
>NAPREJ456/703