Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Osnovno parabolo z enačbo $y=x^2$ prezrcalimo čez abscisno os, nato dobljeno parabolo premaknemo vzdolž ordinatne osi za $4$ enote navzgor. Kakšna je enačba parabole, ki jo dobimo po obeh premikih?

6.

Dopolni funkcijske predpise tako, da bo začetna vrednost funkcij $3$.

$f_1(x)=3x^2-4x+$ 3   
    $f_2(x)=-2x^2+2x+$ 3      
$f_3(x)=-2x^2-3x+$ 3     $f_4(x)=(x-2)^2-$ 1
$f_5(x)=(x-1)^2+$ 2     $f_6(x)=2(x+2)^2-$ 5
7.

Katere od funkcij so sode? Svojo domnevo pri posamezni funkciji dokaži, nato dopolni z da/ne.

$f(x)=2x^2+3$ da
      $h(x)=-x^2+4x$ ne  
$v(x)=1-3x^2$ da       $r(x)=x^2+2x+1$ ne
$s(u)=2(u-1)(u+2)$ ne       $p(u)=-3(x-5)^2+3$ ne
8.
9.

Primerjaj vodilna koeficienta parabol, ki opisujeta sled žoge. Sta oba vodilna koeficienta negativna? Kako moramo krivulji postaviti v koordinatni sistem, da bo pripadajoča kvadratna funkcija soda, z dvema ničlama? Kje v tem primeru leži teme?
 

10.

Zapiši primer enačbe take parabole, ki zadošča vsem trem pogojem hkrati:
a) Parabola seka ordinatno os v točki $T(0,2)$.
b) V temenu parabola doseže svojo največjo vrednost.
c) Parabola je bolj strma od parabole z enačbo
    $y=2x^2+3x+2$.

<NAZAJ
>NAPREJ460/703