Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
13.
14.

Zaloga vrednosti funkcije $f(x) = -x^2 -1$ je:

15.

Na katerem intervalu funkcija $f(x) = - x^2 +3$ narašča?

16.

Kaj lahko poveš o funkcijskem predpisu kvadratne funkcije, ki je soda, pripadajoča parabola seka ordinatno os pri $y=2$, njeno teme pa je:
a) točka z največjo ordinato;
b) točka z najmanjšo ordinato;
c) točka s koordinatama $T(1,3)$.

17.

Dana je kvadratna funkcija $f(x)=2(x-3)^2+4$.
a) Dokaži, da funkcija $f$ ni injektivna.
b) Izberi množico $\mathbb{B}$ tako, da bo funkcija $f: \mathbb{R} \to \mathbb{B}$ surjektivna.

<NAZAJ
>NAPREJ462/703