Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Pomen vodilnega koeficienta

Razišči pomen vodilnega koeficienta parabole z enačbo $y=ax^2$.


a) Pomagaj si z aktivno sliko in dopolni z eno od besed navzgor/ navzdol/najmanjšo/največjo:

Parabola z enačbo $y=-3x^2$ je navzdol razprta, njeno teme ima od vseh točk največjo vrednost.

Parabola z enačbo $y=4x^2$ je navzgor razprta, njeno teme ima od vseh točk najmanjšo vrednost.

Za $a > 0$ je parabola $y=ax^2$ navzgor razprta, njeno teme ima od vseh točk najmanjšo funkcijsko vrednost (je minimum).

Za $a < 0$ je parabola $y=ax^2$ navzdol razprta, njeno teme ima od vseh točk največjo funkcijsko vrednost (je maksimum).

b) Z aktivno sliko razišči, kako se spreminja oblika parabole, če pozitivne vodilne koeficiente povečujemo, npr. od $0,5$ do $5$.

c) Kaj pa se zgodi z obliko parabol, če negativne vodilne koeficiente zmanjšujemo, npr. od $-0,2$ do $-5$?

Vodilni koeficient kvadratne funkcije vpliva tudi na strmino parabole. Čim večja je absolutna vrednost vodilnega koeficienta, tem hitreje narašča ali pada strmina parabole.

Razvrsti parabole od tistih, kjer se strmina spreminja najpočasneje, do tistih, kjer se strmina spreminja najhitreje.

<NAZAJ
>NAPREJ455/703