Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
18.
Met žoge opisuje predpis $h(t) = -16t^2+48t$, pri čemer nam $h(t)$ predstavlja višino žoge (v metrih), $t$ pa je čas, merjen v sekundah. Dopolni: Žoga pade na tla po treh (z besedo) sekundah. Po eni  sekundi  je žoga na višini 32 (s številko) metrov. Po dveh sekundah je žoga na višini 32 (s številko) metrov. 
19.

Slika prikazuje tir žoge, ki se pri metu giblje po paraboli. Na abscisni osi je čas (v sekundah), na ordinatni pa višina žoge (v metrih).
Ali držijo naslednje trditve?
a) Žoga doseže največjo višino $15 \, {\rm m}$.
b) Žoga doseže največjo višino po dveh sekundah.
c) Žoga pade na tla po petih sekundah.

20.

Spomnimo se fizikalne enačbe, ki nam podaja zvezo med potjo in časom pri enakomerno pospešenem gibanju:$$s(t) = v_0t+\frac{a t^2}{2}.$$ Naj bo $v_0=2 \, {\rm ms}^{-1}$ in $a = 2 \, {\rm ms}^{-2}$. Ali v tem primeru drži, da:
a) je vodilni koeficient kvadratne funkcije $s$ enak $2$?
b) je prosti člen kvadratne funkcije $s$ enak $0$?
c) je kvadratna funkcija $s$ navzgor omejena?
d) je kvadratna funkcija $s$ soda?

21.
22.

Za kateri parameter $a$ bo šla parabola z dano enačbo skozi dano točko:
a) $y=ax^2$ skozi točko $T(2,3)$,
b) $y=x^2+3ax+2$ skozi točko $T(-1, 2)$,
c) $y=-x^2+2x-a$ skozi točko $T(-1,1)$.

<NAZAJ
>NAPREJ463/703